Förskolan

Lise-Lotte Smolle

Förskolechef

Sara Jackson

Barnskötare

Kelly Bogg

Barnskötare

Diana Englundh

Barnskötare