Marita Pers

Förskoleklasslärare/fritids

Kerstin Norlin

Lärare

Matematik åk 4-6, Engelska åk 4, Teknik åk 4-6

Erik Lindholm

Lärare

Trä-och metallslöjd

Marie Hjerpe

Lärare

Textilslöjd

Åsa Frykberg

Elevassistent/resurs

Diana Englundh

Barnskötare

Kelly Bogg

Barnskötare

Sara Jackson

Barnskötare

Malin Nordkvist

Lärare/resurs

Musik åk F-6

Helena Weinberg

Förskoleklasslärare/fritids

Bild åk F