Presentation av Selja-Långlets Friskola Ekonomisk förening

Föreningens verksamhetsidé är att genom kooperativa arbetsformer främja arbets- glädje, gemenskap och utveckling för barn, föräldrar och personal.

Vår värdegrund:
Alla är olika och Alla ska bemötas med respekt
Detta antagande ligger till grund för:
– de beslut vi fattar i vår verksamhet.
– hur varje ledare bemöter varje barn.

Det sker genom att medlemmarna och de som utnyttjar föreningens tjänster deltar i verksamheten genom aktivt föreningsarbete.

Föreningen har anställd personal för den dagliga och pedagogiska verksamheten.

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom SOL-friskola behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i olika sammanhang, till exempel när du gör en ansökan/anmälan på någon av våra blanketter. Det innebär att uppgifterna kommer att behandlas i någon form av register. Det gör vi enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning. Läs mer…