Marika Klang

Lärare

svenska åk F-1, NO åk F-1, SO åk F-1, Teknik åk F-3

Karin Lund

Lärare

Svenska åk 2-3, SO åk 2-6, NO åk 2-6, teknik åk 4-6